Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Hitvallásunk

 

Hitvallásunk

 

 

Kép

 

Egy a test, és egy a Lélek, aminthogy egy reménységre kaptatok elhívást is: egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Istene és Atyja mindeneknek; ő van mindenek felett, és mindenek által, és mindenekben. A kegyelem pedig mindegyikünknek a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott.
(Efézus 4: 4-7)

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Hisszük, hogy a Biblia a 39 könyvet tartalmazó Ószövetségből és a 27 könyvet tartalmazó Újszövetségből áll. Hisszük, hogy a teljes Szentírás Istentől ihletett, és eredeti formájában hibátlan. Hisszük, hogy az Istentől jövő embereken keresztül történő kijelentések minden esetben, összhangban vannak a Bibliával.
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
Egy Istenben hiszünk, aki örökkévaló Szentháromság - Atya, Fiú, Szentlélek. Hisszük, hogy a mindenható Isten minden élőlény és élettelen dolog Teremtője, Fenntartója és Ura.
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
Hisszük, hogy Jézus a Krisztus, a megígért és eljött Messiás. Hisszük, hogy az Atya Isten Szent Lelke által fogant, szűztől született. Hisszük, hogy életében nem követett el bűnt. Hisszük, hogy a sebeiben gyógyultunk meg, és a kereszthalálával megváltott minket minden bűnünktől. Hisszük, hogy a halála után 3. napon feltámadt, majd felment a mennybe, és ott ül az Atya jobbján. Hiszünk a másodszori visszajövetelében, amikor megítél az élőket, és halottakat.
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
Hisszük, hogy a Szent Lélek az Atyától és a Fiútól jött, hogy nekünk pártfogónk, tanítónk, vezetőnk legyen, Akinek az egyetlen feladata, hogy Krisztus dicsőségére mutasson. Hisszük, hogy Isten ma ugyanúgy munkálkodik a Szent Lelke által, mint az apostolok korában. Hisszük, hogy a Szent Lélek az, aki meggyőzi a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. Ő szüli újjá, szenteli meg és teszi képessé a szolgálatra mindazokat, akik hisznek Jézusban. Hisszük, hogy a Szent Lélek minden Jézus Krisztusban hívő emberben lakozást vesz.
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
Hisszük, hogy minden ember az első emberpár bűnbeesése óta a természeténél fogva bűnös. Hisszük, hogy az Isten úgy szereti az embereket, hogy Jézus Krisztust az Ő egyszülött fiát adta, hogy a bűneinket elfedje a halála által, és újra teljes közösségben élhessen velünk. Hisszük, hogy üdvösség kizárólag Isten kegyelméből, a Jézus Krisztus befejezett váltságművébe vetett hit által adatik, aki megbánja bűneit, és elfogadja Jézus Krisztust személyes megváltójának és Urának, az abban a pillanatban bocsánatot nyer bűneire, újjászületik és elpecsételtetik a Szent Lélek által, Isten gyermeke lesz, és az örökkévalóságot az Úrral fogja tölteni.
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
Hiszünk Jézus Krisztus egyetemes egyházában, ahol nincs felekezeti, etnikai különbség a tagok között. Krisztus egyházának minden Jézus Krisztusban hívő a tagja. Hisszük, hogy a földi egyházak Krisztus testének a tagjai.
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
Mivel Krisztus testében a hívők között eltérések vannak az úgynevezett karizmákkal kapcsolatban, ezért leírjuk az általunk képviselt formáját a kegyelmi ajándékoknak.
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
Hiszünk a Szent Lélek ajándékaiban, ahogy azok a Bibliában megjelennek. Hisszük, hogy az ajándékok ma is működnek, és hogy bibliai irányelvek szerinti használatuk Krisztus testének az építését szolgálja. Hisszük, hogy a Szent Lélek legfontosabb ajándéka az a krisztusi szeretet, amely nélkül minden más karizma gyakorlása értéktelen. Hisszük, hogy egy odaszánt hívő, az Úr Szent Lelkébe újra, és újra bemerítkezhet, így a szolgálat végzésére alkalmas lesz. Valljuk, hogy a lélekkel való teltség sokféle módon megnyilvánulhat, és a jele nemcsak egy karizma lehet. Hisszük, hogy a korai egyházhoz hasonlóan mi is rászorulunk a Szent Lélek vezetésére, erejére és ajándékaira a keresztyén élet és a szolgálat minden területén. A karizmák használatával

kapcsolatban azonban alapvetőnek tartjuk, hogy nem emberi szélsőségekre, hanem a Bibliára kell reagálnunk. Hisszük, hogy az újjászületett hívőben a Szent Lélek lakozik, ezért nem lehetnek benne démonok. Befolyást gyakorolhatnak rá - ha ennek valamilyen módon teret ad -, de Krisztusban ellenállhat nekik.

ΩΘΩΘΩΘΩΘΩΘΩΘΩΘΩΘΩΘΩΘΩΘΩΘΩΘΩΘΩΘΩΘΩΘΩΘΩΘΩΘΩΘΩΘ

 

Kép

 

Szerkesztő: Lendvai Bátor Zsolt